Talkootyöt

Jokainen Utran Siirtolapuutarhassa mökkitontin haltijana oleva perhe on velvollinen tekemään yhdistyksen osoittamaa talkootyötä alueella toimintakauden aikana vähintään 10 tuntia. Talkoovastaavat huolehtivat talkootyön suunnittelusta, yleisten talkoiden koollekutsumisesta sekä tehtyjen talkootöiden yhteenvedon toimittamisesta hallitukselle. Talkootyöhön velvollinen voi korvata talkootyön osittain tai kokonaan talkoovastikkeella. Täysi talkoovastike on 100 euroa. Muusta kuin talkoosäännöissä erikseen mainitusta työstä tulee sopia ennalta talkoovastaavan kanssa.

Talkootyöksi hyväksytään mm.

 • lipunnostot ja laskut
 • pesuaineiden, wc-papereiden ym. hankkiminen
 • kompostin ja juhannuskokon hoitaminen
 • halkojen teko, kuljetus ja pinoaminen saunan halkovarastoon
 • huoltorakennusten ja varastojen suursiivous (ei huoltovuoroon kuuluva työ)
 • saunatilojen suursiivous (ei huoltovuoroon kuuluva työ)
 • alueen ( ympäristön) siivous- ja raivaustyöt (pensaiden ”puskien” raivaus, hoito ja kitkeminen, nuotiopaikan kunnostus, puiden ja pensaiden juurilta ruohon leikkuu ja harvennus, ruusupensaiden kunnostus, kukkapenkkien laittaminen, kitkeminen ja muu hoito)
 • mattojen ja muiden yleisten materiaalien pesu
 • perennamyyjäisten valmistelu ja myynti
 • Juhannuskokko- , elojuhlien valmistelu sekä työ juhlan aikana (ruuanlaitto, kahvinkeitto, rakentamis- tai purkamistyöt)
 • muiden juhlien ja tapahtumien valmistelu ja työ sekä ohjelmien suorittamiseen osallistuminen juhlan/tapahtuman aikana
 • huoltorakennusten aitojen alusten kitkeminen ja pensasaitojen leikkaus
 • ruohonleikkaus alueelta, jotka eivät kuulu kaupungin hoidettaviin
 • puutalkoot.

Jos yleisten talkoiden ulkopuolella tapahtuva talkootyö poikkeaa yllä olevasta, hallituksen hyväksymästä talkootyöstä, tulee siitä ennen sen suorittamista sopia talkootyövastaavan kanssa.

Talkoovastaavan yhteystiedot löytyvät täälä

HUOMIO! Kiertävä huoltovuoro ei ole edellä määriteltyä talkootyötä, eikä sitä näin ollen saa merkitä talkootyölistaan.