Puheenjohtajan tehtävät

Puheenjohtaja hoitaa soveltuvin osin yhdessä hallituksen kanssa seuraavat tehtävät

 • Kutsuu hallituksen koolle ja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa
 • Valmistelee hallituksen käsiteltävät asiat
 • Toimii esittelijänä hallituksen kokouksissa
 • Avaa yhdistyksen vuosikokouksen ja muun yleisen kokouksen
 • Vastaa yhdistyksen kokousten ja hallituksen kokousten päätösten toimeenpanosta
 • Kirjoittaa nimen yhdessä yhdistyksen sihteerin kanssa
 • Käy neuvotteluja ja allekirjoittaa sopimukset yhdistyksen puolesta
 • Hyväksyy yhdistyksen laskut
 • Valmistelee yhdistyksen vuosikertomuksen, toimintasuunnitelman ja tapahtumakalenterin
 • Pitää yhteyttä Joensuun kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa sekä tuo niiden tietoon havaitut puutteet ja siirtolapuutarhan kehittämistarpeet
 • Osallistuu vuosittain siirtolapuutarha-alueen katselmukseen Joensuun kaupungin kanssa
 • Edustaa yhdistystä eri toimijoiden suuntaan ja käyttää niissä yhdistyksen puhevaltaa
 • Valvoo osaltaan yhdistyksen sääntöjen ja järjestyssääntöjen noudattamista
 • Hoitaa osaltaan yhdistyksen tiedotusta tiedotusvälineissä
 • Seuraa yhdistystä ja siirtolapuutarhatoimintaa koskevaa informaatiota ja keskustelua sekä reagoi käytyyn keskusteluun
 • Osallistuu yhdistyksen jäsenistölle tarkoitettujen koulutus- ja informaatiotilaisuuksien suunnitteluun ja järjestämiseen
 • Edistää yhteishengen luomista yhdistyksen jäsenten kesken mm. osallistumalla yhteisten juhlien ja virkistystilaisuuksien suunnitteluun ja järjestämiseen
 • Edistää yhteydenpitoa yhdistyksen jäsenten kesken ja pyrkii toiminnallaan ehkäisemään ristiriitatilanteita