Siirtolapuutarhan käymälät avataan rajatusti kesä-elokuuksi

Avaamme huoltorakennus 1:ltä 2 käymälää: yksi naisille, yksi miehille.
Käymälässä on noudatettava seuraavia ohjeita.

  • Pese huolellisesti kädet tullessa ja mennessä
  • Sulje WC-pöntön kansi ennen vetämistä

Käymälätilat siivotaan päivittäin ammattilaisen toimesta. Tilojen siivous on hankittu
ostopalveluna Arkiapu Olivia Oy:lta.

WC:t on auki toistaiseksi. Jos epidemia yltyy, ne voidaan sulkea.

Käymäläratkaisussa olemme noudattaneet Siirtolapuutarhaliitto ry:n ja THL:n ohjeistusta (3.4.2020 & 16.4.2020). Viruksen on tutkimuksissa todettu leviävän tehokkaasti WC-tiloissa. Vaikka WC:t avataan, on niiden käyttöä syytä välttää, jos mahdollista. Sairaana alueelle tulo ja WC:n käyttäminen on ehdottomasti kielletty.

Elämme poikkeusoloja ja joudumme kaikki sopeutumaan eri tavoin. Pandemia ei kohtele kaikkia tasavertaisesti. Toiset voivat jäädä etätöihin, kun toiset joutuvat tekemään töitä entistä enemmän altistaen samalla itsensä ja läheisensä virukselle.

Vaikka epidemian suhteen elämme suvantovaihetta, meidän on varauduttava pidemmälle. Iso osa siirtolapuutarhan jäsenistä kuuluu riskiryhmään. Jos estämme toimillamme yhdenkin tartunnan, ne ovat inhimillisten ja yhteiskunnallisten kustannusten kannalta kannattaneet. Tavoite tietenkin on, ettei kukaan sairastu alueellamme. Meidän jokaisen on mukauduttava poikkeusoloihin.

Hallitus päätyi avaamaan vain toisen huoltorakennuksen WC:n paitsi käytännöllisistä myös taloudellisista syistä. Molempien huoltorakennusten käymälöiden avaaminen yli
kaksinkertaistaisi kustannuksen. Nykyisellä ratkaisulla pysymme talousarviossa. Se on
kokonaisuuden kannalta toimivin ratkaisu.

Yhteistyöterveisin,
Viljami Vaskonen
Puheenjohtaja
Utran Siirtolapuutarhayhdistys ry
P. 050 4033404