Jätehuolto-ohjeet

Sekajäte: Molemmissa huoltorakennuksissa on jäteastioita, jotka on tarkoitettu vain mökeillä syntyvälle sekajätteelle. Jäteastiat tyhjennetään kerran viikossa toimintakaudella (1.5.-30.9.). Vie jätteet astioihin suljetuissa roskapusseissa.
Paperi, metalli, lasi, pahvi, kartonki ja tekstiili : Hyötyjätteet on vietävä kaupungin keräyspaikoille. Lähin ekopiste on Lasinpuhaltajantie 3/ Utrantie.
Biojäte: Kompostoi biojäte palstalla. Huomioi, ettei kompostoinnista synny hajuhaittaa. Pienet määrät biojätettä voi laittaa sekajätteen joukkoon.
Ongelmajäte: Ongelmajätteet vastaanotetaan veloituksetta Kontiosuon kaatopaikalla.
Rakennusjäte: Jokainen toimittaa itse Kontiosuon kaatopaikalle.
Kierrätyskelpoiset tavarat: Vie kierrätystorille, tai ilmoita esim. ilmoitustauluilla ylimääräisestä tavarasta. Älä jätä tavaroita jäteastioiden viereen.
Kirjat ja lehdet: Kirjojen ja aikakausilehtien kierrätystori on takkatuvalla.
Tarkempia tietoja jätteiden käsittelystä löytyy www.puhas.fi.

Kompostit
Voit viedä puutarhassa syntyvän maatuvan kasvijätteen yhteisiin komposteihin. Jätteen seassa ei saa olla orapihlajan kovia, ylivuotisia oksia. Vie kuorma, tai heitä jätteet talikolla, kompostin perälle. Älä tuki väylää kippaamalla kuormaasi heti kompostin portille. Kerran kesässä kompostit kootaan ja käännetään koneella.

Kokko
Kokkoon saa viedä vain risuja, oksia, puiden ja pensaiden leikkuutähdettä sekä käsittelemätöntä puutavaraa, ei kestopuuta. Juurakoista on kopisteltava multa pois tarkkaan.